Books Review‎ > ‎

על הדברים החשובים באמת

כשהייתי בתיכון, מתמטיקה מוגבר. שמעתי הרצאה מחיים שפירא על עליזה בארץ הפלאות. ההרצאה ריתקה אותי. עכשיו אני מבוגר, ושמעתי שיש הרצאות של חיים שפירא, אז עשיתי מנוי. והנה ההרצאה של עליזה בארץ הפלאות, ואיזו אכזבה זו הייתה.

לא ידעתי כבר אם זה אני, כי התבגרתי, או אולי זו פשוט לא אותה הרצאה. אז החלטתי לקרוא את הספר שלו. הספר מכיל 3 הרצאות : פו הדוב, עליזה בארץ הפלאות והנסיך הקטן.

שפה גבוהה לא מצאתי שם, אבל כן מצאתי ציטוטים נחמדים ורעיונות פילוסופיים נחמדים. גם את ההרצאה שחיפשתי מצאתי ומסתבר שגם הוא לא נתן את ההרצאה כמו שצריך, וגם אני התבגרתי כבר והדברים שנשמעו לי קסומים אז, כבר לא נשמעים לי כל כך קסומים.

כ - 300 עמודים של קריאה שוטפת, לפעמים מעייפת. אפשר לדלג כיוון שזו לא עלילה והחלקים לא קשורים אחד לשני.
הוא כותב ממש כשם שהוא מדבר.

הציטוט שהכי אהבתי :
" אנו חייבים להאמין ברצון החופשי - פשוט אין לנו ברירה אחרת." מאת יצחק בשביס זינגר

Comments