Me‎ > ‎

Words I Want To Remember

צריך להוסיף את המילים הבאות מתשחץ: 

עיר בניו זילנד - כריסטצרצ
מין קינוח פבלובה
יתכופף - יט 
בושם קדום - נרד 
תואר קיסר יפני - מיקדו
עיר ברומניה - טימישוארה
לבוש עליון - וסט 
משורר עברי - ילג
קסם, כישוף - לט
טורף ממשפחת הגחניים - זבד
מנת אוכל - בג
דג קטן - רר
אלגוריה - משל 
בעל חיים נחות - רמש 
עיר באוקראינה - חמלניצקי
אמתחת - שק
דליקטס - מעדנ
מדון - ריב
כפתור - קליד
שלחופה - צב 
צמח רענן - אב
גופני - סומטי
תא רבייה בצמחים חסרי פרח - נבג
קידומת הולנדית - ונ
גנזך - ארכיון
בהרת קיץ - נמש
ביצה - מצמנה
עניבה - קשר
מספר של גוזמה - תק
אדם - נש
פרש במלחמת שוורים שאינו הורג - פיקדור 
חבר שרים בכירים - קבינט
פילוסוף גרמני - פרידריך הגל
צמח תבלין - טימין
סמובר - מחמ
לכלוך טינופת - סחי
אחוריים - שת 
קור - צנה
מילת הסבר - יענ
מכי , מספד - ני
דבר שטיבו אינו ידוע - חתול בשק
קודש בקודשים - דביר
מחבט - רחת
דוי, מחוש - מכאוב
חלול - נבוב 
איום - נורא
מגלה התבחין לעגבת - וסרמנ
ג'לי - מקפא 
תלמוד - גמרא
טורף - יגואר
לעג, קלס - בוז
אספקלריה - ראי
חבל, חוט - יתר
וניל - שנף
מין פטרייה - אורנית
עוין - צהוב
כלי נשיפה - אבוב
מסעדה יוונית עממית עם זמרה ונגינה - טברנה
יודע על בוריו - בקי
מעשה קסמים - כשף
זוית, פנה - קרנ
אקסופיזיציה - הצג 
חיבור עיוני קצר - מסה
בריקדה - מתרס
אישור - רשת
ניטוי מתמטי - מספר
נוגש - מצ
סוס מהיר - רמח
צעד, פסיעה - פעם
צריח במסגד - מינרט
הסתער - עט 
הלא - הרי
שטח מראה - כר 
הפריך - הזים
עודד - נחם 
דג - נונ
לטינית - רומית 
מדינה באפריקה - טנזניה
מפיץ אור - נוהר 
כלב נהר - לוטרה
פסנתרן יהודי - ארתור רובינשטיין
שוע - אדם עשיר
התנהגות מקובלת - מנהג
שתן - נוזל בגוף
מאזניים - פלס
מכאן ניתן להסיק ש.. - הויאומר
דיזנפקציה - חטוי
מין קיפוף - לוריס
קרחת מעל המצח - גבחת
הופיע פתאום - גח
שדה חרוש - ניר
בגד שרד - מד
עמין עודיות - רוגלכ
סימפוזיון - רב שיח
מין זוחל - תמסח
כינוי למרושל - שלומפר
קיטור - נהה
אצטבה - רף
ירק מאכל - במיה
קפישון - ברדס
עסיס פרחים - צוף
מחשיך, מאפיל - מקדיר
גבוה וזקוף - תמיר
צמח ירוק - עשב
חסר מעש - בטל
התבלה - התרפט
הדגשה - הבלטה
שנון - חד
סופר עברי - ברדימבסקי
ג'סטה - מחוה
ספר היחש - מגילת יוחסין
קפל בבגד - דש 
חןשש מפחד , ירא
זלג נזל - דלף
סטלקטיט - נטיפ
מין חרק - צרצר
חסר השכלה - נבער
נדוש - בנלי
חוזה, הסכם - ברית 
הרפס - ברצ
גם - אף 
גבול - ספר
נהרה - אור
פרח נאה - פרג
שגיאה - של
שדובר בו - נדון
ספר של אורלי קראוס ויינר : דיוקן הונגרי
בכי, מספד - נה
סרט טורקי - יול
יחידת נפח קדומה - סאה
צמח רופאי בתלמוד - ורואר
זה, הוא - דז
חלק באוזן - תנוך
טבלר - טבולטור
בעל בית מרחץ - בלן
מערכת שלמה - סט
מעמד, שלב - דרג
מילא - ניחא
מין דג - צלופח
קרום הצלקת - גלד
רוח רעה - דמון
כילי - קמצן
כמות, מספר - מנינ
חלק מסרט - סצנה
שן חותכת - חט
ימיה - צי
אישון - בבית עין
טבע שני - הרגל
פנקס - דפתר
דיבל - מיתד
גיל הבגרות - עת דודים
חנות ממתקים - מעדנית
בלקון - מרפסת
זכות קדימה - עדיפות 
מידת נפח קדומה לנוזלים - הינ
נשיא ארה"ב לשעבר - פרנקלין פירס
יין שרף - ייש
רוזה - ורד
טיפש - כסיל
ברכה לפני השתיה - לרויה
הקניט הלעיג - עקצ
מין אריג - קנבס
נופש קיצי - קיט
שמח מאושר - שש
ארכיפלג בים הצפוני - ארכיפלג
מבנה ארעי - ביתן 
נכתב בצד - נב
סרוב - מאון
סופר איטלקי - דה אמיציס
ותרן פשרן - סלחן
מין תחבושת - פד
אכסדרה - סטו
נזל, זלג - שתת
ילדות בארמית - ינקותא
חלק ברגל - ירכה
שן מפתח - חף
מין סירה - קיק
זהב מובחר - פז
אבקה לאפיה - קמח
שוד חמס - גזל
מין קוף - טמרין 
מכמורת - רשת
שבר, רסק - נתצ
מגלל - רולר
קבוצת מבנים הקשורים זה לזה - קומפלקס
פרנס - עסקן
עובר אורח - הלכ
זה, הוא - לז
אריג כותנה חזק - נרקינ
שקשור לנושאים מבעיתים - מורבידי
שהה בלילה - לן
מייסד בצלאל - שצ
שינוי בנוסח - וריאציה
צמח בושם - לבונה
מטבע אלבני - לק
שאב, מצצ ינק
התבטאות נמלצת - פתוס
יש אומרים - י"א (באמת?)
פאקונג (עגה) - אטמ
הסתאב - הזדהמ
בנחת בשלווה - שפי
בן אדם - ברנש
ממלכי יהודה - יהואש
עיר בגרמניה - הנובר
סקילה, שריפה, הרג וחנק  - ארבע מיתות בית דין
טורף לילי - אי
דג הקרנון - רר
רעל - ארס
ממשקלי השירה - ימבוס
עץ חורש בארץ - אלה
נקרה , חגו - נקיק
שרץ ארסי - נדל
גיבור שייקסיפירי - יגו
הנה הרי, הלא
גובה, רום - על
נפטר, מת - דעך נרו
בעל חיים מימי - אלמוג
חוט, ליף - סיב
עודת ספוג - לובננ
עוון, פשע - חטא
מלחין תרפתי - מיו
מין לטאה - פיגופוס
לא אשכנזי - ספרדי
דוכן בשוק - בסטה
זמר אמריקני - בק
קפדן דקדקן - פדנט
עוף מים - אנפה
בעל אחוזה - פאודל
צנחנית ומשוררת יהודיה - סנש
צמח, שגשג - נב
דרפרף - הדום
קשוח, החלטי - תקיף
תיק - ילקוט
מידת אורך - מיל
דיור - מגורים
ריף - שונית
מדף בתחתית חלון - אדן
דבר מדהים - פלא
מזל טוב - גד
בן הפרה - עגל
ראוי, מתאים - יאה
צייר ספרדי - מירו
כלי נגינה מקראי - ידותונ
שפה - לשון
מאלט - לתת
יוצא חלצים - צאצא
התקף עיטושים - עטשת
מובטח שמור
רעבתן - גרגרן
מין צעיף - של
אדם מכובד ומיוחס - איש המעלה
הקש - אנלוגיה
קולע למטרה - מדויק
יחידה בצבא הרומי- לגיון
יצק נוזל במהלך פולחן דתי - נסך
תסס במיץ הקיבה - מסו
אסרטיבי - דעתני
בית מרזח - פאב
מהירות רבה - חטף
תרבות - קולטורה
עפר שנגרך לקרקעית - טין
גברת נכבדת - מטרונה
מקווה מים קטן, מכתשת - גב
נעשה קטן - התמזער
חומר רעיל - זרניכ
השתהה - התעכב
שטם - שנא
היה צר עין - קנא
חמור - אנוש
מטע גפנים - כרם
טורבן  - צניף
מורא, פחד - חת
תבואה המשמשת כמספוא - שחת
אור, נוגה - זיו
תוך תנועה במעגל - סחורנית
מעריך - שמאי
כלי פריטה - קאנונ
מין עוף - תור
אדם - נש
מגבהה - גק

לזכור את האימרה הבאה : ראשו של שמשון בעל הגוף האלים היה רפה לולא כן לא היה מניחו בחיק זונה

להוסיף מספר הביטויים : 
מן הון להונאכה - מפה לשם (ספר הביטויים)
Showing 16 items
WordMeaningSourceURLComment
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
WordMeaningSourceURLComment
serendipity היכולת לגלות תגליות במקרה    
אנדרלמוסיה כאוס, אי סדר סיפורה של האנושות \ ג'יימס ס. דייויס ויקימילון "התקופה החשוכה של אירופה, תקופה של אנדרלמוסיה, הסתיימה בשנת 1000 בערך" (עמוד 151) 
חנינא בן דוסא תנא מהדור הראשון תשחץ http://he.wikipedia.org/wiki/חנינא_בן_דוסא תנא זה כינוי לחכם מהמאה הראשונה או השניה.  
טרקלין חדר גדול, סלון תשחץ http://he.wiktionary.org/wiki/טרקלין טרקלין חשמל (שם של חנות).  
ילטה  עיא באוקראינה תשחץ http://en.wikipedia.org/wiki/Yalta  
לא מכבר לאחרונה, לא מזמן סיפורה של האנושות \ ג'יימס ס. דייויד babylon  
לא מכבר לאחרונה, לא מזמן סיפורה של האנושות \ ג'יימס ס. דייויד babylon  
לטרנקה מגיקה פנס קסם תשחץ   
מוגף נעול, בלום תשחץ   
מודינג אריזה מקורית למוצר  http://he.wikipedia.org/wiki/מודינג from modification 
סנר כלי הקשה - סוג של תוף תשחץ   
סרהב הפציר תשחץ  קראתי באיזשהו מקום שפעם הפירוש היה הפוך 
עַיִר בן החמור תשחץ http://he.wiktionary.org/wiki/עיר#.D7.A2.D6.B7.D7.99.D6.B4.D7.A8  
עלומים נעורים תשחץ   
שולחני כינוי עתיק לחלפן כספים תשחץ http://he.wikipedia.org/wiki/שולחני  
תנא חכם מהמאה הראשונה והנייה  http://he.wikipedia.org/wiki/תנא  
Showing 16 items
Comments